น.ส.อรวรรณ หะยีมะมิง
ORAWAN HAYEEMAMING
 
ชื่อเล่น:  วรรณ
วันเกิด:  15 ธันวาคม 2540
อายุ:  15 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  มูลนิธิอาซิซสถาน
หมายเลขโทรศัพท์:  090-7042240
e-mail: 
nee_sl2009@windowslive.com
Facebook:  Orawan Danee
ความสนใจ:  ดูดาว
ความสามารถพิเศษ:  กีฬาปิงปอง
งานอดิเรก:  วาดรูป
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง