เด็กหญิงณัฐกุล  สีเสน    
NUTTAKUL SISEN
 
ชื่อเล่น:  ใบเฟิร์น
วันเกิด:  19  มีนาคม  2542 
อายุ:  14  ปี 
ระดับชั้น:   มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียน:  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
Tel:  084-323-5052
E-mail:    Nattakuls@gmail.com  
Facebook:  Nuttakul Sisen
ความสนใจ:   -
ความสามารถพิเศษ:   -
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง