ด.ญ.นูรียะห์ กามะ
NUREEYA KAMA
 
ชื่อเล่น:  ยะห์
วันเกิด:  7 ตุลาคม 2541
อายุ:  15 ปี
ระดับชั้น:  ม.3
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  082-8335379
e-mail: 
nuri_yaki@hotmail.com
Facebook:  Isme Shin’ichi
ความสนใจ:  การประดิษฐ์นาฬิกาแดด
ความสามารถพิเศษ:  คัดลายมือ
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ฟังเพลง

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง