น.ส.นูรีดา ลือแมะ
NUREEDA LEEMAE
 
ชื่อเล่น:  นูรีดา
วันเกิด:  20 พฤษภาคม 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-7507421
e-mail: 
gujin_cat@hotmail.com
Facebook:  J’Rieda Lh-Naaz
ความสนใจ:  กฎหมาย
ความสามารถพิเศษ:  คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสังคม
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ฟังเพลง

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง