น.ส.นูรมี ยูโซะ
NURAMEE SUSOH
 
ชื่อเล่น:  นูมี
วันเกิด:  3 มิถุนายน 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-8705297
e-mail: 
kafill07@hotmail.com
Facebook:  NP-Sky fus
ความสนใจ:  ด้านวิทยาศาสตร์, ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  วาดภาพ
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, เล่นคอมพิวเตอร์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง