น.ส.นูรอีวัน โละมะ
NULEWAN LOHMA
 
ชื่อเล่น:  ซัน
วันเกิด:  12 พฤษภาคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-8539638
e-mail: 
pool-41737@hotmail.com
Facebook:  Arala jang
ความสนใจ:  ชอบในการใช้ภาษา
ความสามารถพิเศษ:  พิมพ์งานได้เร็ว, เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ทำงานบ้าน

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง