ด.ญ.นิศรีน คอลออาแซ
NISSAREEN KORLORAESAE
 
ชื่อเล่น:  นิด
วันเกิด:  26 พฤษภาคม 2543
อายุ:  13 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-7118796
e-mail:  reen_stitch@hotmail.com
Facebook:  Reen Sweet
ความสนใจ:  เกี่ยวกับเครื่องบิน, ภาษา
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  เล่นกีฬา
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง