นางสาวนิสอัลนูร  โต๊ะนิมะ  
NIS-ALNUR   TOHNIMA
 
ชื่อเล่น:  อัลนูร
วันเกิด:   5  ตุลาคม 2539  
อายุ:   16  ปี 
ระดับชั้น:    มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
Tel:   084-3976391
E-mail:  
Annur_na@hotmail.com   
Facebook:  Nis-Annur Tohnima
ความสนใจ:   ด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:   ด้านคอมพิวเตอร์
งานอดิเรก:  เล่นคอมพิวเตอร์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง