ด.ญ.นินี วาโด
NINEE WADO
ชื่อเล่น:  นินี
วันเกิด:  25 มกราคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  085-2076755
e-mail:  tua-n_mark@hotmail.com
Facebook:  Ninee Questo
ความสนใจ:  ภาษาต่างๆ และสนใจด้านการแพทย์
ความสามารถพิเศษ:  สามารถพูดภาษาเกาหลี, อาหรับ, มลายู, อังกฤษ
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ฟังเพลง, เรียนรู้คำศัพท์เกาหลี

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง