น.ส.นิมาซูวิม สาและ
NIMASUWIN  SALAH
 
ชื่อเล่น:  นิวิม
วันเกิด:  30 พฤษภาคม 2540
อายุ:  15 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-7162065
e-mail:  -
Facebook:  -
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  ร้องเพลง, อ่านกลอนบทร้อยกรอง, เต้น, คัดลายมือ
งานอดิเรก:  ทำการบ้าน, ถ่ายรูป, อ่านหนังสือเคล็ดลับต่างๆ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง