นายนิเอกมัลย์ แวดอเลาะห์
NIEKMAL WEADOLOH
 
ชื่อเล่น:  นิเอกมัลย์
วันเกิด:  8 สิงหาคม 2538
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  083-1833001
e-mail: 
ultimax_bike@hotmail.com
Facebook:  Ekmal Nick
ความสนใจ:  ภาษาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  พูดได้หลายภาษา
งานอดิเรก:  ค้นหาคำศัพท์จาก Oxford Advance Dictionary International Edition.
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง