เด็กหญิงนภัสสร  สารข้าวคำ    
NAPATSORN  SANKAOKAM
 
ชื่อเล่น:  ออมสิน
วันเกิด:  16  สิงหาคม  2542 
อายุ:  13  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:  084-612-6243
E-mail:  
orm1911@hotmail.com  
Facebook:  Napatsorn Sankaokam
ความสนใจ:  คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  กีตาร์ กอล์ฟ เทนนิส
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือการ์ตูน ฟังเพลง เล่นกีตาร์ เทนนิส กอล์ฟ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง