น.ส.นาดีญา มิงสะ
NADEEYA  MINGSA
 
ชื่อเล่น:  เดีย
วันเกิด:  20 พฤศจิกายน 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-9631203
e-mail: 
na.dia_14@hotmail.com
Facebook:  Dia Mgs
ความสนใจ:  ด้านวิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  ด้านศิลปะ, วาดรูป, ถ่ายรูป
งานอดิเรก:  ทำงานบ้าน, อ่านหนังสือ, เล่นอินเทอร์เน็ต
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง