น.ส.มูณตาฮา เจ๊ะและ
MULTAHA JAELAE
 
ชื่อเล่น:  มุณ
วันเกิด:  20 พฤษภาคม 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  087-9047850
e-mail: 
akmam-family@hotmail.com
Facebook:  Sidratulmuntaha Jb
ความสนใจ:  ฟิสิกส์และภาษา
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือทั่วไป, ดูโทรทัศน์

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง