นายมูฮัมหมัดฟรุ๊กกอม สาแมโน
MUHAMADFRIKKOM SAMAENO
 
ชื่อเล่น:  ก้อง
วันเกิด:  29 เมษายน 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  086-3976800
e-mail: 
furkon_877@hotmail.com
Facebook:  Furkon Samerno
ความสนใจ:  งานประดิษฐ์, ออกแบบ
ความสามารถพิเศษ:  ออกแบบ
งานอดิเรก:  ชอบคิด

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง