นางสาวมนภรณ์  รัตนวรพันธุ์    
MONNAPORN  RATTANAWORAPHAN
 
ชื่อเล่น:  ขิม
วันเกิด:  7  กันยายน  2541 
อายุ:  14  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียน:  พิริยาลัยจังหวัดแพร่
Tel:  082-758-1202
E-mail:  
khim_mona@windowslive.com  
Facebook:  Khim  Monnaporn
ความสนใจ:   ธรณีวิทยา ดิน น้ำ
ความสามารถพิเศษ:   ว่ายน้ำ โต้วาที
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ เล่นอินเทอร์เน็ต
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง