นายมะตาร์ดี ซาซู
MATADEE SASU
 
ชื่อเล่น:  มะ
วันเกิด:  8 มิถุนายน 2538
อายุ:  18 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  089-2944327
e-mail: 
t_di2009@hotmail.com
Facebook:  Matadee D Sasu
ความสนใจ:  ชีววิทยาและดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  พูดเก่ง, ลายมือสวย
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง