นางสาวลักษิกา  จิตรใจ    
LAKSIKA  JITJAI
 
ชื่อเล่น:  พลอย
วันเกิด:  1  สิงหาคม  2540  
อายุ:  16  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียน:  พะเยาพิทยาคม
Tel:  087-361-3710
E-mail: 
pploy_2@hotmail.com   
ความสนใจ:  ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ ดนตรี
ความสามารถพิเศษ:   -
งานอดิเรก:  surf net ดูหนัง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง