น.ส.กุลตัสนีบ กะโด
KULTASNEEB  KADOO
 
ชื่อเล่น:  กุล
วันเกิด:  7 ตุลาคม 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  083-3986316
e-mail:  i-lovepooh7@hotmail.com
Facebook:  Muiliomic Bond
ความสนใจ:  เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ต่างๆ
ความสามารถพิเศษ:  โปรแกรม Photoshop
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือความรู้ทั่วไป
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง