น.ส.กูฟิรดาว นิแห
KUFIRDAO  NIHAE
 
ชื่อเล่น:  ฟิรดาว
วันเกิด:  4 พฤษภาคม 2541
อายุ:  15 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  080-0875165
e-mail: 
kufir_dao@hotmail.com
Facebook:  Kufirdao Indii
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์และการทดลอง
ความสามารถพิเศษ:  ด้านศิลปะการวาดภาพ, คัดลายมือ, กีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือการ์ตูน, เล่นคอมพิวเตอร์, ทำการบ้าน, ฟังเพลง, ดูหนัง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง