เด็กหญิงกนกวรรณ  หนุนนาค    
KANOKWAN  NOONNARK
 
ชื่อเล่น:  ลิลลี่
วันเกิด:  14  มิถุนายน  2542 
อายุ:  14  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:  083-564-4441
E-mail: 
lillykanokwan@gmail.com 
Facebook:  Kanokwan Noonnark
ความสนใจ:  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  เปียโน
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ ฟังเพลง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง