นางสาวคัคนางค์  ณ น่าน    
KAKKANANG   NANAN
 
ชื่อเล่น:  เฟิร์น
วันเกิด:  25  พฤษจิกายน  2538  
อายุ:  17  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียน:  จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
Tel:  093-261-5603
E-mail: 
Ar114.fern@gmail.com  
Facebook:  Kakkanang Nanan
ความสนใจ:   ดนตรี การร้องเพลง ธรณี ดาราศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ต้นไม้
ความสามารถพิเศษ:   เล่นบาสเก็ตบอล ร้องเพลง
งานอดิเรก:  เล่นบาส วาดภาพ ฟังเพลง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง