ด.ญ.จัสมิน หวันอิ
JUSMIN  WANAI
 
ชื่อเล่น:  จัส
วันเกิด:  6 กรกฎาคม 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-5594738
e-mail:  justim_wan-ei@hotmail.com
Facebook:  Jas Love
ความสนใจ:  ด้านภาษา (เกาหลี, อังกฤษ, จีน, ญี่ปุ่น, อเมริกา)
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
 การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง