เด็กหญิงจิดาภา   ธรรมมา    
JIDAPA   THAMMA
 
ชื่อเล่น:  น้ำผึ้ง
วันเกิด:  27  พฤศจิกายน  2541 
อายุ:  14  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียน:  นารีรัตน์จังหวัดแพร่
Tel:  085-031-3230
E-mail:  
Nampueng_jidapa@yahoo.com
Facebook:  Jidapa Thamma
ความสนใจ:   ดนตรี กีฬาเพลง เต้น
ความสามารถพิเศษ:   กระโดดเชือก คิดเลข
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ  เล่นเกม
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง