ด.ญ.ฮัสลีนา ยูโซะ
HASLEENA  YUSOH
 
ชื่อเล่น:  ลีนา
วันเกิด:  5 สิงหาคม 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  082-8302679
e-mail: 
my_liina@hotmail.com
Facebook:  Princess Crisytal
ความสนใจ:  วิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
  การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง