ด.ญ.ฮานานี แวอาลี
HANANEE WAEARLEE
 
ชื่อเล่น:  นานนี่
วันเกิด:  19 มีนาคม 2543
อายุ:  13 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  082-2606559
e-mail: 
nany_jung@hotmail.com
Facebook:  Hananee Waearlee
ความสนใจ:  ภาษา
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  วาดรูป

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง