น.ส.ฮานาน บีมา
HANAN  BEEMA
 
ชื่อเล่น:  นัน
วันเกิด:  22 พฤษภาคม 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  091-3171056
e-mail:  rusna.555@hotmail.com
Facebook:  Vinus Hana
ความสนใจ:  ธรณีวิทยา (การเปลี่ยนแปลงของโลก)
ความสามารถพิเศษ:  การวาดรูป, จับใจความสำคัญ
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ดูสารคดี
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง