ด.ญ.ฮานาน กูเต๊ะ
HANAN  KUTEH

ชื่อเล่น:  ฮานาน
วันเกิด:  21 สิงหาคม 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  087-2930002
e-mail: 
nan_ha2009@hotmail.com
Facebook:  Hanan Kuteh
ความสนใจ:  ด้านภาษา
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  ดูโทรทัศน์, เล่นกีฬา

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง