ด.ญ.ฮานาน จาเงาะ
HANAN  JANGOH
 
ชื่อเล่น:  ฮานาน
วันเกิด:  25 กันยายน 2541
อายุ:  15 ปี
ระดับชั้น:  ม.3
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-4138030
e-mail:  hanan2541@hotmail.com
Facebook:  hanan2541@hotmail.com
ความสนใจ:  อยากรู้จักดาวต่างๆ, การใช้งานนาฬิกาแดด, แผนที่ดาววงกลม
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือทั่วไป

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง