ด.ญ.ฟิรดาวส์ หะนิมะ
FIRDOUS HANIMA
 
ชื่อเล่น:  ดาว
วันเกิด:  29 สิงหาคม 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  088-3931076
e-mail: 
firdous_29@hotmail.com
Facebook:  Niall Fir-dao
ความสนใจ:  ด้านภาษา
ความสามารถพิเศษ:  วาดรูป
งานอดิเรก:  เล่นแบตมินตัน, ดูโทรทัศน์

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง