น.ส.ฟิตเราะห์ หะยีวาแม
FITTROH  HAYEEWAMAE
 
ชื่อเล่น:  ฟิต
วันเกิด:  2 มกราคม 2540
อายุ:  16 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  081-0949921
e-mail:  tua-f_n1t@hotmail.com
Facebook:  Fitt Questo
ความสนใจ:  ภาษา, ดาว, เกาหลี, เทคนิคการแพทย์
ความสามารถพิเศษ:  สามารถพูดภาษาอาหรับ, มลายู, เกาหลีได้
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ฟังเพลง, รดน้ำต้นไม้, เล่นอินเทอร์เน็ต
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง