ด.ญ.ฟาตีฮะ การิง
FATIHAH  KARING
 
ชื่อเล่น:  อะห์
วันเกิด:  8 พฤศจิกายน 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-7471341
e-mail: 
fathah_paron@hotmail.com
Facebook:  Fatihah Karing
ความสนใจ:  ด้านศิลปะ
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือการ์ตูน
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง