ด.ญ.ฟารีดา มะเย็ง
FARIDA MAYENG
 
ชื่อเล่น:  ฟารีดา
วันเกิด:  23 ตุลาคม 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  091-6456080
e-mail: 
farida_230@hotmail.com
Facebook:  Farida Mayeng
ความสนใจ:  ด้านภาษาอังกฤษ
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือการ์ตูน

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง