น.ส.ฟารีซา ลาโฮ๊ะยา
FAREESA LAHOYA

ชื่อเล่น:  ฟารีซา
วันเกิด:  18 ตุลาคม 2538
อายุ:  18 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  091-6454517
e-mail:  faraa_narak@hotmail.com
Facebook:  Treefa Fareesa
ความสนใจ:  ทันตแพทย์, เภสัชกร
ความสามารถพิเศษ:  แต่งกลอน, วาดรูป, ระบายสี
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือนวนิยาย, การ์ตูน

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium 
   / การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   / การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง