เด็กชายชนินทร  ประถมอินทร์
CHANINTHORN  PRATOMIN
 
 ชื่อเล่น:  บอส
วันเกิด:  27 ธันวาคม 2542
อายุ:  13 ปี
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียน: เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
Tel:  082-5039109
Facebook:  ชนินทร  ประถมอินทร์
ความสนใจ:  ด้านคอมพิวเตอร์
ความสามารถพิเศษ:  ร้องเพลง เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  เล่นคอมพิวเตอร์  ดูหนัง
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
□ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง