ด.ช.ปุญญพัฒน์ พงศ์ภพไพบูลย์
BHUNYAPAT PONGPOBPIBOOL
 
ชื่อเล่น:  ปุณ
วันเกิด:  27 กรกฎาคม 2544
อายุ:  12 ปี
ระดับชั้น:  ม.1
โรงเรียน:  สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์:  083-7150800
e-mail: 
poon567@gmail.com
Facebook:  Bhunyapat Pongpobpibool
ความสนใจ:  เกมส์, วิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬาได้เกือบทุกชนิด, เล่นดนตรีได้หลายประเภท
งานอดิเรก:  เล่นเกมส์, เล่นหมากล้อม
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
 การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
 การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง