เด็กหญิงบาซีเราะฮ์  มะมิง  
BASEEROH   MAMING
 
ชื่อเล่น: บาซีเราะฮ์
วันเกิด:  28  มกราคม 2543 
อายุ:  13  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 2  
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ 
Tel:  087-2937104
E-mail: 
Super.basee@gmail.com   
Facebook:  Baseeroh Maming
ความสนใจ:   ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:   พูดภาษามลายูได้
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง