ด.ญ.บาซีมะห์ สอเลาะห์
BARSEEMA  SORLOH
 
ชื่อเล่น:  บา
วันเกิด:  16 ตุลาคม 2538
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  089-8691483
e-mail: 
zkimaki7@hotmail.com
Facebook:  Sim Na Na
ความสนใจ:  การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับแผ่นเปลือกโลก
ความสามารถพิเศษ:  คอมพิวเตอร์
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือการ์ตูน, ดูหนัง, ฟังเพลง

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง