ด.ญ.อัสมะ มานิ
ASMA  MANI
 
ชื่อเล่น:  อัสมะ
วันเกิด:  1 กันยายน 2541
อายุ:  15 ปี
ระดับชั้น:  ม.3
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  088-3399493
e-mail: 
asma_mah@hotmail.com
Facebook:  Asma Mani
ความสนใจ:  อยากรู้เรื่องของโลกดาราศาสตร์ว่าเป็นอย่างไร
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, เล่นคอมพิวเตอร์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง