นายอัซรอน  สะนิ    
ASRON  SANI
 
ชื่อเล่น:  -
วันเกิด:  12  มกราคม  2541  
อายุ:  15  ปี 
ระดับชั้น:  มัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
Tel:  081-7678281
E-mail: 
asron_2552@hotmail.com   
Facebook:  M-o On
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  อ่านหนังสือได้หลายๆเล่มพร้อมกัน
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ เล่นกีฬา
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   / การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   / การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง