ด.ญ.อากีละห์ หอมจันทร์
ARKEELA  HOMCHAN
 
ชื่อเล่น:  ละห์
วันเกิด:  9 มีนาคม 2543
อายุ:  13 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-9666103
e-mail:  -
Facebook:  -
ความสนใจ:  ด้านคณิตศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  สะสมหนังสือ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง