ด.ญ.อาฟียา ซามะ
AFIYA SAMA
 
ชื่อเล่น:  -
วันเกิด:  3 กรกฎาคม 2542
อายุ:  14 ปี
ระดับชั้น:  ม.2
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  086-2931562
e-mail: 
furyt_@hotmail.com
Facebook:  Afiya Sama
ความสนใจ:  ภาษาอังกฤษ
ความสามารถพิเศษ:  -
งานอดิเรก:  วาดภาพ
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง