น.ส.อนิล บาบูมาเร๊าะ
ANIL  BABUMAROH
 
ชื่อเล่น:  อนิล
วันเกิด:  25 กุมภาพันธ์ 2541
อายุ:  15 ปี
ระดับชั้น:  ม.4
โรงเรียน:  ธรรมวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-8402700
e-mail: 
a-nil_kit-cat@hotmail.com
Facebook:  An il
ความสนใจ:  ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  ด้านศิลปะ
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, เล่นคอมพิวเตอร์

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง