น.ส.อาลาวียะห์ สะแลแม
ALAWEEYAH SALAEMAE
 
ชื่อเล่น:  คอบี
วันเกิด:  27 กรกฎาคม 2538
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.6
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-8607927
e-mail: 
alawee_yah_501@hotmail.com
Facebook:  Alaweeyah Salaemae
ความสนใจ:  การโคจรของดวงดาวต่างๆ
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีฬา
งานอดิเรก:  อ่านหนังสือ, ฟังเพลง, เล่นกีฬา
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/     การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/     การประดิษฐ์และใช้งานนาฬิกาแดด
/     การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/     การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
/     การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง