เด็กชายอรรฆพร  สุขแสง
AKKAPORN  SUKSANG
 
ชื่อเล่น:  เบียร์
วันเกิด:  27  มีนาคม 2543

อายุ: 13 ปี
ระดับชั้น: มัธยมศึกษาปีที่ 2 

โรงเรียน:  เทศบาล 3 (ชาญวิทยา)
Tel: 091-2869501
E-mail:  chao2620@gmail.com

Facebook:  beer akkaporn

ความสนใจ:  คณิตศาสตร์

ความสามารถพิเศษ:  เล่นปิงปอง
งานอดิเรก: อ่านหนังสือ  เล่นปิงปอง

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
□ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
□ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
□ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
□ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง