นางสาวอัจฉรา  ทวนขุนทด 
AJCHARA  TUANKHUNTOD
 
ชื่อเล่น:  สร้อย
วันเกิด:   23  สิงหาคม  2539 
อายุ:  17  ปี 
ระดับชั้น:   มัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียน:  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 
Tel:  089-679-1407
E-mail: 
Sroy-tray@hotmail.com  
Facebook:  Soi  Ajchara
ความสนใจ:   คิตตี้ ซีรี่เกาหลี
ความสามารถพิเศษ:   คิดเลข
งานอดิเรก:  ทำอาหาร
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง