น.ส.อฟาฟ สามะเหง
AFAP  SAMAGANG
 
ชื่อเล่น:  ฟาฟ
วันเกิด:  30 สิงหาคม 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  084-8534629
e-mail:  faf_cute@hotmail.com
Facebook:  Faf Questo
ความสนใจ:  ภาษา
ความสามารถพิเศษ:  อ่านหนังสือเร็ว
งานอดิเรก:  ฟังเพลง, ดูหนัง, เล่นอินเทอร์เน็ต

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
/   การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
/   การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
/   การใช้ซอฟแวร์ JSatTrak
/   การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
 การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง