เด็กชายอดิเทพ  ตั้งดำรง  
ADITEP  TANGDAMRONG
 
ชื่อเล่น:  บิ๊ก
วันเกิด:  15  มกราคม 2542  
อายุ:  14 ปี 
ระดับชั้น:   มัธยมศึกษาปีที่ 3  
โรงเรียน:  บ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)  
Tel:   082-875-5374
E-mail:   
aditepbandu@hotmail.com  
ความสนใจ:   การดูดาว
ความสามารถพิเศษ:   เตะตะกร้อ
งานอดิเรก:  เล่นกีฬา
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
   □ การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium 
   □ การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
   □ การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง