น.ส.อาดีละห์ มะยีแต
ADEELA  MAYEETAR

ชื่อเล่น:  ดีล๊ะ
วันเกิด:  3 ตุลาคม 2539
อายุ:  17 ปี
ระดับชั้น:  ม.5
โรงเรียน:  สตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ
หมายเลขโทรศัพท์:  -
e-mail: 
adela_lah@hotmail.com
Facebook:  Adela My
ความสนใจ:  แพทย์, การทดลองในด้านวิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  เขียนเรียงความ, พูดได้ 4 ภาษา
งานอดิเรก:  ฟังเพลง, ดูดาว, อ่านการ์ตูน
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
  การประดิษฐ์และใช้งานแผนที่ดาววงกลม
  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
  การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง