นางสาววัชมน  สีดาแก้ว
WATCHAMON  SEEDAKAEW
 
ชื่อเล่น:  แตงโม
วันเกิด:  9 กันยายน  2536
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel: 089-4785330
Facebook:  TM'Tangmo tangmo
ความสนใจ: ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ: -
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[/ ] แผนที่ดาววงกลม [/ ] นาฬิกาแดด [ ] ทรงกลมท้องฟ้า [ ] วัตถุอวกาศ [ ] Stellarium
[ ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [ ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[ ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [ ] Two Line Element [ ] JSatTrak [ ] จรวด [ ] ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[/ ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ /] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[ ] อื่นๆ..............................................................................................
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[/ ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ